پست های برچسب زده شده " سیستم روشنایی "

۲۲آذر

سیستم روشنایی هوشمند

توسط aghakhani

سیستم روشنایی هوشمند ، سیستم روشنایی که یکی از فاکتور های مهم برای هر خانه است. به عنوان مثال، سطح روشنایی برای آشپزخانه باید کاملاً با حمام و … متفاوت باشد. به این دلیل که آشپزی به نور زیادی نیاز دارد. و به صورت کلی شدت و رنگ نور باید مطابق کاری باشد که در طول روز مشغول آن هستیم.