مهندس امیر حمزه کیانی

مهندس امیر حمزه کیانی

رئیس هیت مدیره

مهندس امیر حمزه کیانی فارغ التحصیل رشته مکانیک، موسس و مدیر عامل مجموعه کیانی اسمارت