سنسور هوشمند می تواند دما، حرکت و شدت نور را حس کنند و بر همین اساس کنترل هوشمند خانه را مدیریت نمایند.

نمایش یک نتیجه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید