حسگر امنیتی

۵مهر

حسگر امنیتی

توسط habibi

حسگر امنیتی ، خانه هوشمند نوید و خبر آینده‌ ای را می‌ دهد که در آن تنها با یک فرمان صوتی ساده به هر چی می‌خواهید برسید. حتی اگر از خانه دور باشید. برخی کارهای منزل را می توانید از این طریق انجام دهید. ابزار های جالبی وجود دارند که امکانات زیادی را برای هوشمند سازی خانه انجام می‌ دهند. بسیاری از این ابزار ها، مانند زنگ و قفل هوشمند، دوربین‌ها، سنسور هوشمند و … مرتبط با سیستم امنیت خانه هوشمند می باشند.