0

خانه هوشمند چیست؟

تعریف خانه هوشمند خانه هوشمند ،خانه ای است که در آن تمام تجهیزات و تأسیسات برقی یکپارچه می شوند. مزیت یکپارچه سازی در خانه هوشمند ، کنترل مرکزی تجهیزات است. به این صورت که در خانه هوشمند همه چیز [...]

0
ارسال شده در

پروتکل چیست؟

پروتکل به معنی مجموعه از قوانین و رویه ها برای برقراری ارتباط است . پس با توجه به تعریف برای اینکه میزبان ها بتوانند با یکدیگر ارتباط شبکه ای برقرار کنند بایستی از یک سری قوانین و رویه ها پیروی [...]