خانه هوشمند چیست؟

 در آموزش, خانه هوشمند

تعریف خانه هوشمند

خانه هوشمند ،خانه ای است که در آن تمام تجهیزات و تأسیسات برقی یکپارچه می شوند.

مزیت یکپارچه سازی در خانه هوشمند ، کنترل مرکزی تجهیزات است. به این صورت که در خانه هوشمند همه چیز از روی تلفن هوشمند شما کنترل می شود.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید